MENUZOEKEN
Basisschool


In de medezeggenschapsraad (MR) hebben vier ouders en drie leerkrachten zitting. De MR heeft tot taak bij tal van ontwikkelingen de voorgenomen besluiten te bestuderen en daarover advies of instemming te geven. Ook brengt de MR relevante onderwerpen ter sprake en neemt initiatieven die het onderwijs, of de school ten goede komen. Mocht u vragen hebben over het werk van de MR dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden. 
 
In de MR zitten als vertegenwoordiger van de ouders:
Vacature
Angelique Tol
Sjoukje Nijboer
Tessa Oosterwijk

Namens het personeel:
Frietzen Oberink
Baukje Roosma
Nadia Cornelisse (adviserend) 


 

realisatie
web2work