MENUZOEKEN
Basisschool


In de medezeggenschapsraad (MR) hebben vier ouders en drie leerkrachten zitting. De MR heeft tot taak bij tal van ontwikkelingen de voorgenomen besluiten te bestuderen en daarover advies of instemming te geven. Ook brengt de MR relevante onderwerpen ter sprake en neemt initiatieven die het onderwijs, of de school ten goede komen. Mocht u vragen hebben over het werk van de MR dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden. 
 
In de MR zitten als vertegenwoordiger van de ouders:
(onder berwerking)

Namens het personeel:
(onder bewerking) 


 

realisatie
web2work