MENUZOEKEN
Basisschool
​​​
Op onze school gaan we ervan uit dat zowel school als ouders belang hebben bij een goed onderling contact. Ouders hebben immers het beste voor met hun kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dit betekent dat we elkaar op dit gezamenlijke belang kunnen aanspreken.
Ons beleid m.b.t. ouders hebben we als volgt inhoud gegeven:

Ouders informeren de school
Tijdens de Gouden Weken, de eerste weken van het nieuwe schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek, om samen met hun kind informatie te verstrekken aan de leerkracht.

Ouders informeren over kind(eren)
Minimaal 2 keer per jaar zijn er 10 minutengesprekken, en 2 keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid voor ouders om na schooltijd een afspraak te maken met de leerkracht van uw kinderen wanneer dit gewenst is.
Ouders betrekken bij de school
Alle ouders worden middels de leerkrachten, de klasse-ouder of de oudervereniging gevraagd bij diverse activiteiten zoals
- de begeleiding en/of hulp bij activiteiten/ festiviteiten etc.
- luizenpluis
- schoolreisje
- kinderboekenweek
- slotfeest
Zich op de hoogte stellen van de verwachtingen, ideeën van ouders.
Middels de ouderraad, de medezeggenschapsraad en de ouderenquête (die om de 2 jaar plaatsvindt), laat de school zich informeren over de verwachtingen en de bevindingen van ouders van onze school.
Samen met de MR worden hier eventuele beleidspunten uitgehaald.

                      Ouders worden op de hoogte gebracht 
                                        via het ouderportaal.

realisatie
web2work