MENUZOEKEN
Basisschool


De OuderVereniging Oud-Oost bestaat uit een groep enthousiaste ouders (7) en teamleden (3). Zij vergaderen eenmaal in de 4 á 6 weken. 
De OV heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.  Het bestuur beheert ook de OVkas, in deze kas worden de vrijwillige ouderbijdragen van de ouders gestort. De OV is ook verantwoordelijk voor het innen van deze ouderbijdragen. 

De OV is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten en feesten op school. Deze activiteiten en feesten worden bekostigd uit de OVkas. 
Daarnaast coördineert de OV het Hoofdluis Team. 

De OV heeft een signalerende functie en ook is zij een spreekbuis voor ouders naar school toe voor zaken die niet goed gaan, waar ouders vragen over hebben, maar ook voor dingen die wel goed gaan. 
 
De Oudervereniging van Oud-Oost bestaat op dit moment uit :

(onder bewerking)
 
Binnen de OV Aventurijn is er altijd ruimte voor enthousiaste ouders die zitting willen nemen in de vereniging. 

                   

                               realisatie
web2work