MENUZOEKEN
Basisschool


De OV Oud-Oost bestaat uit een groep enthousiaste ouders en teamleden. Zij hebben een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De OV telt op dit moment zeven (ouder)leden en drie teamleden. 
De OV vergadert een maal in de vier á zes weken.
Het bestuur beheert de ouderraadkas, deze wordt gefinancierd door de vrijwillige ouderbijdragen van de ouders. 
De OV is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten en feesten op school. Deze activiteiten en feesten worden bekostigd met gelden van de vrijwillige ouderbijdragen. 
De oudervereniging is verantwoordelijk voor het innen van deze ouderbijdragen. 
De oudervereniging coördineert het Hoofdluis Team. 
De OV heeft een signalerende functie en ook is zij een spreekbuis voor ouders naar school toe voor zaken die niet goed gaan, waar ouders vragen over hebben, maar ook voor dingen die wel goed gaan. 
Binnen de OV Aventurijn is er altijd ruimte voor enthousiaste ouders die zitting willen nemen in de vereniging. 
 
De Oudervereniging van Oud-Oost bestaat op dit moment uit :

Voorzitter : Nynke Harder 
Penningmeester : Heleen Janson 
Secretaris : Vaccant 
Lid : Wytske Fokkinga 
Lid : Brigitte Jonker-Douma 
Lid : Patricia de Jong 
Lid : Daniëlle Stormer 
Lid : Anita Rinsma 
Lid(team) : Christina Westerbaan 
Lid(team) : Antsje Tolsma 
Adviserend lid : 

                               Op woensdagochtend om 8:30 
                                        staat de koffie klaar!

                                Alle ouders mogen aanschuiven.realisatie
web2work