MENUZOEKEN
Basisschool
Wij werken met een continurooster.
Alle groepen gaan tot 14.00 uur naar school.
Voor de groepen 5 t/m 8 is op 1 dag per week een verlengde schooldag. Deze groepen gaan dan tot 15.00 uur naar school. 

De kinderen kunnen tussen 8:25 en 8:30 uur worden gebracht. Kinderen eten tussen de middag op school. 

Schoolvakanties
Het actuele vakantierooster is te vinden op het ouderportaal.


U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel? Dan kunt u een boete krijgen. Kunt u niet in de schoolvakanties op vakantie door uw werk? Dan vraagt u toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.


Vrij buiten de schoolvakanties
 
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:
  In dat geval kunt toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’.

  Toestemming aanvragen bij directeur van de school

  U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet.  De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.

  Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kun
  t

  Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld met:
  Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties
  Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:
   Vrij voor bijzondere gebeurtenissen
   Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school. 
   Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. U moet dan toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Hij controleert of kinderen naar school gaan.

   De school is verplicht om bij afwezigheid van het kind zonder toestemming van school, het verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.   realisatie
   web2work