MENUZOEKEN
IKC Aventurijn

​                                Ondernemend Onderwijs

IKC Aventurijn is een Kindcentrum voor kinderen van 0-12 jaar.  
Ondernemend onderwijs is de missie waaraan alle onderwijsactiviteiten worden gekoppeld. Om ondernemend op te groeien is taalrijk onderwijs nodig. 

Vanuit een vertrouwde basis kunnen kinderen van 0-12 hun omgeving verkennen en zichzelf ontplooien. Taalrijk, ondernemend leren betekent namelijk kansen creëren en talenten ontwikkelen.
Hoe geven wij ondernemend onderwijs?
1. Op ons IKC krijgen kinderen uitbreiding van de lestijd.
Het IKC werkt met een verlengde schooldag voor de groepen 5 t/m 8. Tijdens de verlengde schooldag geven vakdocenten muziek, taaltheater, techniek, handvaardigheid en beweging uitbreiding en verdieping aan het onderwijs. 
2. Op ons IKC werken ouders, kind en school als partners samen.
De leraren zijn de professionals in hun vak, de ouders de onmisbare partners als het gaat om kennis van hun kind. Alle partners zijn nodig om de leerbehoefte en de ondersteuningsbehoefte van het kind te bepalen.
3. Op ons IKC werken wij met professionals (leraren en pedagogisch medewerkers) en vakleraren (techniek, taaltheater, muziek, beeldende vakken en bewegingsonderwijs).
Het IKC biedt een verlengde schooldag die wordt verzorgd door vakdocenten muziek, taaltheater, techniek, handvaardigheid en beweging. Het lerarenteam werkt samen met deze experts om het extra aanbod te realiseren.
4. Op ons IKC werken wij aan eigenaarschap van kinderen.
Als kinderen betrokken worden bij wat ze leren en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling dan gaan de resultaten omhoog.
5. Wij bieden een veilige omgeving voor kinderen, personeel en ouders.
Leren vraagt om structuur, rust en regelmaat. Wij streven ernaar dat elk kind, elke medewerker en elke ouder zich prettig voelt op het IKC.
IKC Aventurijn staat voor ondernemend onderwijs.


realisatie
web2work