MENUZOEKEN
IKC Aventurijn

​                                    “Je dromen waarmaken”

In het IKC Aventurijn werken pedagogische professionals, met kennis en kunde vanuit verschillende disciplines samen in het belang van de kinderen. Als IKC streven we ernaar dat kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige, actieve en competente volwassenen, die verantwoordelijkheid willen dragen voor zichzelf en zijn of haar omgeving en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Aventurijn staat voor 'dromen waarmaken'.

Drie kernwoorden die onze visie duidelijk maken zijn: Ruimte, Ontwikkeling en Groei

Ruimte: In een veilige omgeving geven wij ieder individueel kind de ruimte om door middel van een open, tolerante houding, op geduldige wijze te ontdekken wat het kan.

Ontwikkeling: Om het maximale uit jezelf te kunnen halen moet je op jonge leeftijd ervaringen op verschillende terreinen opdoen. Op een uitnodigende, enthousiaste, ondersteunende wijze willen wij kinderen, door het aanbieden van een divers binnen-en buitenschools programma, verleiden het maximale in zichzelf te ontdekken.

Groei: Het accent in IKC Aventurijn ligt op het verder ontwikkelen van opgedane ervaringen. Zodat ieder individueel talent maximaal kan groeien.

Onze ambitie is om onze kinderen te leren geloven in zichzelf en in hun dromen: 'word wie je bent!'.

                               


realisatie
web2work