MENUZOEKEN
IKC Aventurijn


Het integraal kindcentrum staat midden in de wijk Oud Oost. Naast een kinderopvang (Stichting Kinderopvang Friesland) en een basisschool (Proloog) is er ook een buurthuis. Deze drie partijen werken samen aan een mooi aanbod voor wijkbewoners en andere belangstellenden. Het terrein is natuurlijk ingericht met mogelijkheden voor samenspelen en ontdekken. Het nieuwe gebouw past prachtig in de bestaande wijk.

Er wordt nauw samengewerkt met Kunstkade en BV Sport voor culturele en sportieve activiteiten. Het wijkteam, Wellzo en de GGD zijn ook partners.

realisatie
web2work