MENUZOEKEN
IKC Aventurijn


Op de Aventurijn wordt gewerkt met het concept van De Vreedzame School. De Vreedzame school is veel meer dan louter een serie lessen. De Vreedzame school wil:

-  Leerlingen leren op een andere manier met conflicten om te gaan;
- Leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven, op eigen benen zetten;
-  Een positieve omgang met elkaar;
- De klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

Kijk voor meer informatie op:
www.devreedzameschool.nl

realisatie
web2work