MENUZOEKEN
Kinderopvang

Kinderdagverblijf 0-4 jaar Inschrijven

Op ons kinderdagverblijf worden kinderen van 0-4 jaar in een vaste, verticale stamgroep opgevangen. 

Een verticale groep heeft de volgende voordelen:
Broertjes en zusjes zitten bij elkaar;
Bij het passeren van een leeftijdsgrens vindt geen wisseling plaats;
Jongere kinderen leren van oudere kinderen;
Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen.
De opvang vindt plaats in eigen leefruimtes, welke leeftijdsadequaat zijn ingericht. Op alle opvanggroepen werken wij met deskundige, vaste pedagogisch medewerkers.realisatie
web2work