Calamiteit

Ingeval van een calamiteit zal IKC Aventurijn alle ouders/verzorgers via het ouderportaal Klasbord informeren. Ook zal de informatie op deze pagina worden gedeeld indien dat noodzakelijk is.

Indien er een calamiteit is zal hieronder de betreffende informatie worden gedeeld.

Op dit moment is er geen calamiteit.

IKC Aventurijn Een dynamisch Integraal Kind Centrum met een plus!

Onze missie en visie

Kansen voor kinderen naschools aanbod

Om alle kinderen volop kansen te geven, bieden wij een naschools aanbod met een gevarieerd programma aan.
Lees meer