De oudercommissie

Op dit moment is er geen oudercommissie voor de opvang bij ons IKC. We zijn druk bezig om een nieuwe oudercommissie te organiseren. Het beleid wat nu binnen het IKC wordt gevoerd wordt door het kernteam van het IKC geformuleerd op basis van wet- en regelgeving, de uitgangspunten van Proloog en de uitgangspunten van Stichting Kinderopvang Friesland.

 

IKC Aventurijn Een dynamisch Integraal Kind Centrum met een plus!

Onze missie en visie

Kansen voor kinderen naschools aanbod

Om alle kinderen volop kansen te geven, bieden wij een naschools aanbod met een gevarieerd programma aan.
Lees meer