Opvang

Binnen IKC Aventurijn hebben we de volgende vormen van opvang.

  • Voorschoolse opvang
  • Kinderdagopvang
  • Speelleergroep
  • Buitensschoolse opvang

Onder het kopje opvang vindt u meer informatie over de verschillende vormen van opvang die door Stichting Kinderopvang Friesland worden aangeboden.

IKC Aventurijn Een dynamisch Integraal Kind Centrum met een plus!

Onze missie en visie

Kansen voor kinderen naschools aanbod

Om alle kinderen volop kansen te geven, bieden wij een naschools aanbod met een gevarieerd programma aan.
Lees meer