Missie en visie

In ons IKC werken opvang en basisschool samen aan de maximale ontplooiing voor ieder kind waarbij het welbevinden (persoonsontwikkeling) en talentontwikkeling centraal staat.

Onze pedagogische visie

Kinderen komen tot bloei in een democratische, veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en betrokken zijn. Waar iedereen een stem heeft en zich gehoord en gezien voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Dit in omgeving waar zij steun ondervinden en zich verbonden weten met de kinderen, volwassenen en wereld om hen heen, waarbij het vormen van een eigen mening en verschillen met anderen respecteren en elkaar ondersteunen bij het oplossen van conflicten centraal staat. Wij hebben vertrouwen in kinderen en nemen hen serieus.

Leergemeenschap Vreedzame school

Wij zien ons kindcentrum als een vreedzame leergemeenschap voor kinderen, medewerkers en ouders. We investeren in onderlinge samenwerking en een onderzoekende, nieuwsgierige houding. Op IKC Aventurijn gaan we samen met ouders in gesprek over de behoeften van hun kind, ieder vanuit onze eigen deskundigheid.

Op IKC Aventurijn vinden we het belangrijk dat ieder kind:

  • kan werken en leren in een veilig klimaat
  • zich ontwikkelt door het aanleren van kennis en vaardigheden
  • zich ontwikkelt door (zelf) te ontdekken
  • zich ontwikkelt door interactie met leerkrachten en leerlingen
  • de ruimte krijgt om zichzelf te zijn, zonder storend te zijn voor anderen
  • wordt uitgedaagd (in aanbod)
  • verantwoordelijkheid krijgt, verantwoordelijk draagt en verantwoordelijkheid deelt

 

IKC Aventurijn Een dynamisch Integraal Kind Centrum met een plus!

Onze missie en visie

Kansen voor kinderen naschools aanbod

Om alle kinderen volop kansen te geven, bieden wij een naschools aanbod met een gevarieerd programma aan.
Lees meer