Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Ze kunnen de hele dag in de opvang blijven: we zijn meestal geopend van 7.00 tot 18.15 uur.

Een warme en fijne sfeer met betrokken en kundige medewerkers vormen voor ons de basis. Natuurlijk doen we ook allerlei activiteiten, waarbij we rekening houden met de leeftijd van je kind. Hierdoor ontwikkelt je kind zich spelenderwijs: we zingen een liedje met bewegingen erbij, zorgen voor bewegingsruimte binnen en buiten en hebben uitdagend speelgoed. Individueel en in groepsverband.

Je kind maakt deel uit van een vaste stamgroep. Alle kinderen hebben een eigen mentor. Die  stemt met je af wat jouw kind nodig heeft en volgt hem of haar in de ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat je kind zich goed kan hechten en zichzelf kan zijn. Voor je baby volgen we zoveel mogelijk het ritme en de gewoontes van thuis. Dat voelt vertrouwd. Tot 1 jaar krijgt je kind maximaal twee vaste verzorgers.
Voor dreumesen en peuters hebben we in ons kinderdagverblijf een dagritme en vaste rituelen. Die geven duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur. Goed voor het gevoel van vertrouwen en emotionele veiligheid. 

“We vinden het belangrijk dat je kind zich goed kan hechten en zichzelf kan zijn.”

Meer weten over Stichting Kinderopvang Friesland? Klik op onderstaande afbeelding.

 

IKC Aventurijn Een dynamisch Integraal Kind Centrum met een plus!

Onze missie en visie

Kansen voor kinderen naschools aanbod

Om alle kinderen volop kansen te geven, bieden wij een naschools aanbod met een gevarieerd programma aan.
Lees meer