Ons onderwijs

Op IKC Aventurijn streven we naar een maximale ontplooiing van ieder kind. We willen onze leerlingen optimale kansen bieden om te kunnen groeien. We vinden het belangrijk om een positief welbevinden te creëren bij onze leerlingen. Je gezien en gehoord voelen zien we als een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen.
 

Kindgesprekken

We gaan uit van de talenten en kwaliteiten van onze leerlingen. Kinderen kunnen vaak heel goed zelf aangeven wat zij als prettig ervaren en waar ze juist behoefte aan hebben. Tijdens kindgesprekken gaan we met elke leerling in gesprek over zijn of haar ontwikkeling en welbevinden. Gezamenlijk stellen we doelen op waar ze aan willen werken. Door ze hierbij actief te betrekken, worden ze mede-eigenaar van hun leerproces.

 

IKC Aventurijn Een dynamisch Integraal Kind Centrum met een plus!

Onze missie en visie

Kansen voor kinderen naschools aanbod

Om alle kinderen volop kansen te geven, bieden wij een naschools aanbod met een gevarieerd programma aan.
Lees meer