School en Omgeving

Voormalig minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft in augustus 2022 het startsein gegeven van het driejarige programma 'School & Omgeving' voor het basisonderwijs. Het programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs in gebieden waar dit het meest noodzakelijk is. We werken hieraan in een coalitie van verschillende schoolbesturen, kinderopvang organisaties en de gemeente Leeuwarden. Samen zetten we ons in om kansenongelijkheid bij kinderen te verkleinen.

In de gemeente Leeuwarden zijn 11 IKC’s die deelnemen aan ‘School en Omgeving’. Deze IKC’s krijgen jaarlijks geld om na schooltijd extra activiteiten voor alle kinderen te organiseren. Kinderen krijgen zo de kans om meerdere kanten van zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. We noemen dit ook wel een verlengde of rijke schooldag. In het schooljaar 2023-2024 bieden we op donderdag en vrijdag een naschools aanbod voor de groepen 4 t/m 8.

Ons IKC is dus één van deze 11. Wilt u weten welke activiteiten wij voor onze kinderen organiseren, klik dan op: https://www.ikc-leeuwarden.nl. U vindt hier veel meer informatie over alles wat met het programma School en Omgeving te maken heeft.

We houden u en de kinderen natuurlijk ook op de hoogte van de (komende) activiteiten via het ouderportaal Klasbord en de maandelijkse nieuwsbrief.

 

IKC Aventurijn Een dynamisch Integraal Kind Centrum met een plus!

Onze missie en visie

Kansen voor kinderen naschools aanbod

Om alle kinderen volop kansen te geven, bieden wij een naschools aanbod met een gevarieerd programma aan.
Lees meer