Ziekmelding kinderopvang

Indien uw kind niet naar de kinderopvang kan komen in verband met ziekte of om een andere reden niet aanwezig kan zijn dan kunt u telefonisch contact opnemen met de medewerkers van Stichting Kinderopvang Friesland via telefoonnummer 0657311621

 

IKC Aventurijn Een dynamisch Integraal Kind Centrum met een plus!

Onze missie en visie

Kansen voor kinderen naschools aanbod

Om alle kinderen volop kansen te geven, bieden wij een naschools aanbod met een gevarieerd programma aan.
Lees meer