Ziekmelding onderwijs

 

Is uw kind ziek?

Dan heeft het onze voorkeur wanneer u uw kind afmeldt via de app van ons ouderportaal Klasbord. 

Afmelden kan ook telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur via telefoonnummer 058-266 4831.

Heeft uw kind een afspraak?

Wilt u afspraken met de huisarts, tandarts of specialist zoveel mogelijk na schooltijd plannen? Lukt dit niet en heeft uw kind een afspraak onder schooltijd, dan vragen we u dit tijdig door te geven aan de groepsleerkracht.

 

IKC Aventurijn Een dynamisch Integraal Kind Centrum met een plus!

Onze missie en visie

Kansen voor kinderen naschools aanbod

Om alle kinderen volop kansen te geven, bieden wij een naschools aanbod met een gevarieerd programma aan.
Lees meer