Naschools aanbod

In het schooljaar 2023-2024 bieden we in het kader van Kansen voor Kinderen en het Naschools Aanbod een gevarieerd programma aan waarvan u de uitgangspunten via onderstaande link kunt bekijken. De daadwerkelijke uitvoering kan afwijken van de planning. Ouders/verzorgers worden via Klasbord op de hoogte gesteld van het programma.

IKC Aventurijn Een dynamisch Integraal Kind Centrum met een plus!

Onze missie en visie

Kansen voor kinderen naschools aanbod

Om alle kinderen volop kansen te geven, bieden wij een naschools aanbod met een gevarieerd programma aan.
Lees meer