Oudervereniging

De oudervereniging is de vereniging van alle ouders/verzorgers van IKC Aventurijn.  De oudervereniging organiseert, in nauw overleg met de leerkrachten, activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Koningsdag, de Avondvierdaagse en overige activiteiten.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

IKC Aventurijn vraagt geen vrijwillige ouderbijdrage voor de te organiseren activiteiten.  De kosten voor het schoolreisje dienen wel te worden betaald door de ouders/verzorgers. U ontvangt een rekening om de kosten voor het schoolreisje te betalen. Ingeval ouders/verzorgers het te betalen bedrag niet kunnen betalen kunnen zij een beroep doen op bijvoorbeeld Stichting Leergeld.

 

 

IKC Aventurijn Een dynamisch Integraal Kind Centrum met een plus!

Onze missie en visie

Kansen voor kinderen naschools aanbod

Om alle kinderen volop kansen te geven, bieden wij een naschools aanbod met een gevarieerd programma aan.
Lees meer