Schooltijden

Op IKC Aventurijn werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven en met de leerkrachten en de overblijfkrachten eten.

De schooltijden zijn elke dag van 08.30 tot 14.00 uur. 

Op donderdag is er een naschools aanbod voor de groepen 4, 5 en 6. De kinderen uit deze groepen zijn dan om 15.30 uur vrij van school.

Op vrijdag is er een naschoolsaanbod voor de groepen 7 en 8. De kinderen uit deze groepen zijn dan om 15.30 uur vrij van school.

IKC Aventurijn Een dynamisch Integraal Kind Centrum met een plus!

Onze missie en visie

Kansen voor kinderen naschools aanbod

Om alle kinderen volop kansen te geven, bieden wij een naschools aanbod met een gevarieerd programma aan.
Lees meer