Schooltijden

Op IKC Aventurijn werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven en met de leerkrachten en de overblijfkrachten eten.

De schooltijden zijn elke dag van 08.30 tot 14.00 uur. 

De groepen 4 t/m 8 hebben twee keer in de week een naschools aanbod in het kader van het programma School en Omgeving. Op de dagen dat er een naschools aanbod is komen de kinderen om 15.30 uur uit school. Het rooster naschools aanbod wordt via Klasbord met de ouders/verzorgers gedeeld.

IKC Aventurijn Een dynamisch Integraal Kind Centrum met een plus!

Onze missie en visie

Kansen voor kinderen naschools aanbod

Om alle kinderen volop kansen te geven, bieden wij een naschools aanbod met een gevarieerd programma aan.
Lees meer