Privacy

In het privacyreglement van Proloog is beschreven hoe wij als school omgaan met onze leerlinggegevens en wat de rechten zijn van u als ouders en van leerlingen. Daarnaast kent Proloog een Social Media reglement.
Voor meer informatie en deze documenten verwijzen wij u naar de website van Proloog: www.proloog.nl/privacy

IKC Aventurijn Een dynamisch Integraal Kind Centrum met een plus!

Onze missie en visie

Kansen voor kinderen naschools aanbod

Om alle kinderen volop kansen te geven, bieden wij een naschools aanbod met een gevarieerd programma aan.
Lees meer